Dr Daniel Cichy nowym dyrektorem PWM

Nominację na stanowisko dyrektora dr Daniel Cichy, dotychczasowy zastępca dyrektora i redaktor naczelny, otrzymał 5 stycznia 2017 roku z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Nowy dyrektor PWM jest muzykologiem i publicystą muzycznym. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Doktorat uzyskał na podstawie pracy nt. życia i twórczości Witolda Szalonka, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej w Instytucie Muzykologii UJ. Był asystentem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, obecnie wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika "Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka "Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku".

Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy prowadzi czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ruchem Muzycznym" i Programem Drugim Polskiego Radia; regularnie publikuje eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej ("Glissando", "Didaskalia", "Teatr") i zagranicznej ("Neue Musikzeitung", "MusikTexte", "Neue Zeitschrift für Musik").

Od 2013 roku dr Daniel Cichy pełnił funkcję redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a od maja 2016 roku zastępcy dyrektora – redaktora naczelnego. W dniu 7 stycznia 2017 roku objął stanowisko dyrektora, zachowując jednocześnie funkcję redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Daniel Cichy na portalu prostoomuzyce.pl

Instytucja, którą teraz będzie kierował, istnieje od ponad 70 lat, a w zeszłym roku obchodziła jubileusz. Polskie Wydawnictwo Muzyczne zostało założone w 1945 roku przez Tadeusza Ochlewskiego. Z rozmachem zarysowany przez tego artystę, wydawcę i wybitnego organizatora życia muzycznego profil oficyny, twórczo później rozwinięty przez prof. Mieczysława Tomaszewskiego, sprawił, że PWM szybko stało się jedną z najważniejszych instytucji muzycznych w powojennej Polsce.

Komplementarna oferta wydawnicza Oficyny obejmuje dzieła muzyki dawnej i współczesnej, repertuar polski i światowy, nuty przeznaczone dla amatorów i specjalistów, publikacje o charakterze pedagogicznym, naukowym i popularnym, obszerny katalog wydawnictw książkowych i leksykograficznych. Dodatkowo prężnie działający Dział Zbiorów Nutowych, wcześniej Biblioteka Materiałów Orkiestrowych, od siedmiu dekad zapewnia materiały wykonawcze muzyki polskiej dla orkiestr z całego świata oraz dla polskich zespołów udostępnia repertuar światowy.

Ale PWM to nie tylko jedna z najważniejszych instytucji muzycznych w Polsce, wydawnictwo i doskonale znane w świecie centrum polskiego edytorstwa muzycznego, nie tylko wiarygodna dla licznych zagranicznych partnerów instytucja promująca muzykę polską. To także przestrzeń artystycznego dialogu i naukowej refleksji, platforma wymiany myśli dydaktyczno-metodycznej, ośrodek dokumentacji zabytków muzyki dawnej i miejsce, w którym twórczość najnowsza zyskuje swój doskonały edytorski kształt.

PWM na portalu prostoomuzyce.pl

Przekształcenie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego ze spółki Skarbu Państwa w państwową instytucję kultury w styczniu 2016 roku, pozwoliło na przywrócenie do życia idei rozwoju działalności w zakresie edytorskim i promującym wybitną polską twórczość rodzimych kompozytorów.

{mat. pras.}

 

Więcej artukułów z kategorii: 

Oceń zawartość: 

Brak głosów