Wywiady

22 Kwiecień 2019
W maju Marta Chlebicka będzie dopiero zdawać maturę. Jest muzykiem na początku artystycznej drogi. Ale jednocześnie miała już okazję uczestniczyć w wydarzeniach muzycznych – o które właśnie chciałem ją zapytać – a w których nie każdemu muzykowi jest dane wziąć udział. Marta miała okazję osobiście je – od środka – poznać.
Władysław Rokiciński: Jesteś uczennicą szkoły muzycznej, osobą bardzo młodą...
19 Kwiecień 2019
Magdalena Łazarkiewicz | mat. pras. Gildii Reżyserów Polskich
Film „Powrót” zrodził się we mnie z niezgody na to, co obserwuję. A mianowicie na zagnieżdżenie się fałszu i hipokryzji w naszym życiu. To zjawisko jest dosyć powszechne. Myślę, iż jest to plaga, która atakuje świat w wymiarze globalnym, a więc i też w naszym lokalnym. Ale ten lokalny szczególnie mnie boli – Z Magdaleną Łazarkiewicz rozmawiamy o relacjach międzyludzkich, nastrojach społecznych i jej najnowszym filmie.
7 Kwiecień 2019
Polish Music Experience to to projekt popularyzujący polskich kompozytorów i artystów w Polsce oraz poza granicami naszego państwa. Na najnowszej płycie wydanej w ramach projektu znajdziemy energetyczne nagrania nowej muzyki. Dzieła Kilara, Pendereckiego, Opałki i Meyera w żywiołowej interpretacji Jana Kalinowskiego i Marka Szlezera oraz Sinfonietty Cracovii pod dyrekcją Jurka Dybała.
24 Marzec 2019
"Ktokolwiek uważa, że akordeon jest instrumentem mało ciekawym lub nie pasującym do muzyki klasycznej, nie słyszał chyba dzisiaj tych Panów będących w swoim żywiole. Wykonania takie jak to dzisiejsze, nie zostawiają w komentarzach wiele więcej miejsca obok samych superlatyw. Nie potrafię wystarczająco dobrze oddać słowami ich niebywałego poziomu muzykalności i wręcz nadludzkiej integracji brzmienia, artystycznego zespolenia, więc pozostawiam temat, mając nadzieję usłyszeć ich znowu już wkrótce" - tak Jeffrey James, wydawca muzyczny, kompozytor, opisał debiut Harmonium Duo w nowojorskiej Carnegie Hall. Ten sam duet akordeonistów będziemy mogli usłyszeć w Filharmonii Krakowskiej już 29 marca 2019 r.
14 Marzec 2019
Whom should I ask about THE BEGINNING, if not the people who are young? “At that time things really came very natural!” This sentence, admittedly, my interlocutor referred to the beginning in an absolute sense: to her childhood. But I think that one can extend it to the whole time of youth. Francesca Dego is a young, very talented and already famous violinist. In addition, she is characterized by something that is not so frequent: she likes to get to know what is still unknown, or forgotten. Doing so, Francesca Dego enriches what we already know.
Władysław Rokiciński: How is it when one is such a young artist and one has already so many recorded albums, what’s more in such a renowned record label?
14 Marzec 2019
Kogo mam pytać o POCZĄTEK, jeśli nie ludzi, którzy są młodzi? „Wtedy wszystko przychodziło tak bardzo naturalnie!” To zdanie, co prawda, moja rozmówczyni odniosła do początku w absolutnym rozumieniu: do czasu swojego dzieciństwa. Ale myślę, że można je rozciągnąć na cały czas młodości. Francesca Dego jest młodą, bardzo zdolną i już sławną skrzypaczką. Na dodatek cechuje ją coś, co nie jest tak częste: lubi poznawać to, co jeszcze nieznane lub zapomniane. Czyniąc tak, Francesca Dego wzbogaca to, co już znamy.
Władysław Rokiciński: Jak to jest, kiedy jest się tak młodą artystką i już ma się tyle nagranych płyt, i to w tak renomowanym wydawnictwie płytowym?
13 Marzec 2019
28 marca w Centrum Kongresowym ICE Kraków zagości Philippe Herreweghe, jeden z pionierów wykonawstwa historycznego. Gwiazdą wieczoru będzie skrzypaczka Isabelle Faust, od wielu lat współpracująca z Herreweghem. Solistka grająca na słynnym Stradivariusie o nazwie „Śpiąca królewna” wykona Koncert na skrzypce i orkiestrę D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa. Skrzypaczka zgodziła się opowiedzieć dla Presto o swojej pracy.
Maria Nowrot: Gra Pani na skrzypcach Stradivariusa o imieniu „Śpiąca Królewna”. Co jest wyjątkowego w tym instrumencie?
11 Marzec 2019
Z Joanną Klimas, projektantką mody i kostiumów nazywaną pierwszą damą minimalizmu, o modzie, operze i przygotowaniach do Cyrulika Sewilskiego w Operze Krakowskiej rozmawia Mateusz Ciupka.
MATEUSZ CIUPKA: Jerzy Stuhr powiedział, że to, co przyciąga go do teatru operowego to totalność i możliwość zrobienia wielkiego przedstawienia z rozmachem. Przyznawał, że z takiego teatru wyrósł. A panią co przyciąga do opery?
6 Marzec 2019
Wierzymy w spotkanie. W to, że można wyjść do siebie, daleko poza swoje przyzwyczajenia. – I tak od słów do czynów przeszła para, która swoje spotkanie zamieniła w muzykę i wspólne życie. Dorota i Paweł Motyczyńscy tworzą tandem, w którym żadne nie lubi siedzieć z tyłu. Ich temperament i wirtuozeria sprawiają, że słuchacz staje się uczestnikiem spotkań. Randek, z których zamiast rachunku, zabiera emocje i pełne romantyzmu wspomnienia. Na co dzień tworzą duet fortepianowy Baayon Duo. Z muzycznym małżeństwem rozmawiam tuż przed koncertem promującym ich pierwszą płytę „First Date”. Dorota i Paweł Motyczyńscy wystąpią dla nas 11 marca 2019 r. o godz. 19:00 w Nowym Świecie Muzyki w Warszawie.
1 Marzec 2019
Lukrecja Jaszewska: Spotykamy się w Warszawie, a nie w Częstochowie gdzie od września pełni Pani funkcję dyrektora artystycznego w Teatrze im. Adama Mickiewicza. W Warszawskiej Operze Kameralnej niebawem, premiera dokładnie 2 marca – Pani debiut – reżyseria opery Orfeusz i Eurydyka. Czyli znów intensywnie zaczęła Pani pracować, a podróże wpisane w zawód to norma?

Strony