Wywiady

21 Maj 2019
Michał Bielawski to autor dokumentów o tematyce sportowej. Tymczasem jego najnowszy film opowiada o postrachu Podhala, czyli… halnym.
MAJA BACZYŃSKA: Nowy numer naszego magazynu poświęciliśmy związkom pomiędzy sztuką a sportem. Co Pana, jako reżysera, zafascynowało w sporcie przy realizacji filmu „Drużyna”?
5 Maj 2019
Dwusetna rocznica urodzin to jubileusz znaczący. Z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać ze… Stanisławem Moniuszką we własnej osobie! To nie żart. Presto znane jest z wychodzenia poza utarte schematy. Okazuje się, że nie my jedyni pokonujemy bariery, które wydają się nie do pokonania. I nie jedyni chcemy, aby piękna sztuka i jej uprawianie stały się codziennością jak najszerszego grona ludzi.
28 Kwiecień 2019
Maja Naga. Francisco Goya
Czy prowokacja w sztuce istniała? Jeśli tak, to jaka, jeśli nie – jak istnieli bez niej artyści? Czy można być artystą bez skandalu? O tym z historykiem, dr Bożeną Fabiani rozmawia Kinga A. Wojciechowska

Wywiad opublikowaliśmy w Presto #13: Anatomia prowowakcji (2015 r.). Więcej o tym, co w numerze TUTAJ.
 
28 Kwiecień 2019
fot. Piotr Staśkiewicz / www.izapolonska.pl
O swoim mężu Dominiku Połońskim*, jego fenomenie, sile i harcie ducha opowiada Izabela Połońska** – wokalistka, kameralistka śpiewająca w różnych stylach od klasyki po piosenkę aktorską i jazz. Rozmawia Vanessa Rogowska.
22 Kwiecień 2019
W maju Marta Chlebicka będzie dopiero zdawać maturę. Jest muzykiem na początku artystycznej drogi. Ale jednocześnie miała już okazję uczestniczyć w wydarzeniach muzycznych – o które właśnie chciałem ją zapytać – a w których nie każdemu muzykowi jest dane wziąć udział. Marta miała okazję osobiście je – od środka – poznać.
Władysław Rokiciński: Jesteś uczennicą szkoły muzycznej, osobą bardzo młodą...
19 Kwiecień 2019
Magdalena Łazarkiewicz | mat. pras. Gildii Reżyserów Polskich
Film „Powrót” zrodził się we mnie z niezgody na to, co obserwuję. A mianowicie na zagnieżdżenie się fałszu i hipokryzji w naszym życiu. To zjawisko jest dosyć powszechne. Myślę, iż jest to plaga, która atakuje świat w wymiarze globalnym, a więc i też w naszym lokalnym. Ale ten lokalny szczególnie mnie boli – Z Magdaleną Łazarkiewicz rozmawiamy o relacjach międzyludzkich, nastrojach społecznych i jej najnowszym filmie.
7 Kwiecień 2019
Polish Music Experience to to projekt popularyzujący polskich kompozytorów i artystów w Polsce oraz poza granicami naszego państwa. Na najnowszej płycie wydanej w ramach projektu znajdziemy energetyczne nagrania nowej muzyki. Dzieła Kilara, Pendereckiego, Opałki i Meyera w żywiołowej interpretacji Jana Kalinowskiego i Marka Szlezera oraz Sinfonietty Cracovii pod dyrekcją Jurka Dybała.
24 Marzec 2019
"Ktokolwiek uważa, że akordeon jest instrumentem mało ciekawym lub nie pasującym do muzyki klasycznej, nie słyszał chyba dzisiaj tych Panów będących w swoim żywiole. Wykonania takie jak to dzisiejsze, nie zostawiają w komentarzach wiele więcej miejsca obok samych superlatyw. Nie potrafię wystarczająco dobrze oddać słowami ich niebywałego poziomu muzykalności i wręcz nadludzkiej integracji brzmienia, artystycznego zespolenia, więc pozostawiam temat, mając nadzieję usłyszeć ich znowu już wkrótce" - tak Jeffrey James, wydawca muzyczny, kompozytor, opisał debiut Harmonium Duo w nowojorskiej Carnegie Hall. Ten sam duet akordeonistów będziemy mogli usłyszeć w Filharmonii Krakowskiej już 29 marca 2019 r.
14 Marzec 2019
Whom should I ask about THE BEGINNING, if not the people who are young? “At that time things really came very natural!” This sentence, admittedly, my interlocutor referred to the beginning in an absolute sense: to her childhood. But I think that one can extend it to the whole time of youth. Francesca Dego is a young, very talented and already famous violinist. In addition, she is characterized by something that is not so frequent: she likes to get to know what is still unknown, or forgotten. Doing so, Francesca Dego enriches what we already know.
Władysław Rokiciński: How is it when one is such a young artist and one has already so many recorded albums, what’s more in such a renowned record label?
14 Marzec 2019
Kogo mam pytać o POCZĄTEK, jeśli nie ludzi, którzy są młodzi? „Wtedy wszystko przychodziło tak bardzo naturalnie!” To zdanie, co prawda, moja rozmówczyni odniosła do początku w absolutnym rozumieniu: do czasu swojego dzieciństwa. Ale myślę, że można je rozciągnąć na cały czas młodości. Francesca Dego jest młodą, bardzo zdolną i już sławną skrzypaczką. Na dodatek cechuje ją coś, co nie jest tak częste: lubi poznawać to, co jeszcze nieznane lub zapomniane. Czyniąc tak, Francesca Dego wzbogaca to, co już znamy.
Władysław Rokiciński: Jak to jest, kiedy jest się tak młodą artystką i już ma się tyle nagranych płyt, i to w tak renomowanym wydawnictwie płytowym?

Strony